Stichting Uno Más is officieel.

Poppetje_Vinger_200px
  • De statuten zijn op 14 januari jl. getekend
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 9 februari jl. onder 65280644.
  • De ANBI-status is aangevraagd.
  • Een bankrekening bij de ABN-AMRO bank op naam van: Stichting Uno-Mas, rekeningnummer NL43ABNA0502703741.
  • Het saldo staat nog op 0, maar het volste vertrouwen is er dat in de toekomst (kleine) bergen verzet zullen worden!