Financiële uitgangspunten

Stichting Uno Más:

– besteedt minimale kosten voor fondsenwerving en overhead van haar projecten.
– betaalt geen salaris aan het bestuur.
– betaalt niet meer dan 10% overheadkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden in Guatemala.
– voorziet in stageplekken voor onbetaalde, tijdelijke vrijwilligers voor het realiseren van hun afstudeeropdracht.
– betaalt studiebeurzen voor streng geselecteerde kinderen.
– Stelt elk jaar een financieel jaarverslag op.

Hoe kunt u Uno Más steunen?

1. Door het overmaken van een kleine bijdrage van €5, €10, €15, €20, €25 per maand. Je spaart dan mee tot een student gesponsord kan worden.
2. Je kunt je garant stellen voor een student voor 3 jaar in district Antigua of Cobán en betaalt dan €570 op jaarbasis of € 47,50 per maand.
3. Je kunt je garant stellen voor een studiebeurs binnen het project Brillo de Sol en betaalt dan €630 op jaarbasis of €52,50 per maand.
4. Je kunt je garant stellen voor een halve studiebeurs in Brillo de Sol en betaalt dan €315 op jaarbasis of €26,25 per maand.
5. Je betaalt een bedrag in een keer.

Alle donaties zijn van harte welkom op onze Nederlandse bankrekening NL43ABNA0502703741, ten name van Stichting Uno Más.

Donaties worden vooral ingezet voor de studiebeurzen, maar kunnen ook dienen voor andere noodzakelijke behoeften die gerelateerd zijn aan de kinderen, hun opleiding en hun families.