Uno Más betekent niet meer of minder dan “eentje meer”.

Niet nóg een stichting zoals er al veel van zijn, maar eentje die zich vooral gaat toeleggen op studiebeurzen voor individuele jongeren, uit arme maar gemotiveerde families, voor een vervolgopleiding na de basisschool. Bij de selectie wordt gekeken of ze zich vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde kunnen ontplooien tot gezonde, geschoolde professionals die hun eigen toekomst een andere wending kunnen geven.

Het begint met een 3-jarige opleiding aan de middelbare school en daarna een meer gespecialiseerde vakopleiding of voorbereiding op de universiteit die ook 3 jaar duurt.

Uno Más wil ervan verzekerd zijn dat het geld voor de 3-jarige opleiding al op de bankrekening staat bij aanvang van de opleiding. Dit om te voorkomen dat een jaar later geen sponsor gevonden is om verder te gaan.

Als dat gelukt is, kan er weer gespaard worden voor “eentje meer”!

Waar bevinden zich de studiebeursstudenten?

Vooral in de regio Alta Verapaz, 200 km ten noorden van Guatemala stad, met als belangrijkste stad Cobán.

In deze regio zijn niet veel stichtingen werkzaam omdat het een zeer uitgestrekt gebied is.

Stichting CasaSito werkt al jaren in de regio Cobán en heeft daar een kantoor met 3 betaalde medewerkers. Zij staan de beursstudenten met raad en daad bij en brengen regelmatig huisbezoeken. Vooralsnog zal Uno Más de jongeren van de 3-jarige middelbare school sponsoren in de omgeving van Cobán. Een bevriende Canadese stichting betaalt een groot deel van de beurzen voor de vervolg-/vakopleiding.

Uit ervaring is gebleken dat deze jongeren er alles aan zullen doen om zichzelf en hun families uit de armoede te halen en ook service verlenend zullen werken om daarmee anderen te helpen via educatie verder te komen in het leven.

Wat kost dit nu allemaal?

Alle kleine, grote, eenmalige, maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse donaties zijn van harte welkom op onze Nederlandse bankrekening NL43ABNA0502703741. De donaties worden vooral ingezet voor de studiebeurzen, maar kunnen ook dienen voor andere noodzakelijke behoeften die gerelateerd zijn aan de kinderen, hun opleiding en hun gezinnen.

De kosten van een 3-jarige studiebeursopleiding in Cobán bedraagt  €804 per jaar (of €67 per maand) en dat is een flink bedrag voor een persoon. Daarin zijn, naast de kosten van de studiebeurs, de kosten van het kantoor en de 3 aanwezige personeelsleden in Coban en het begeleiden van de jongeren in hun weg naar een betere toekomst door het organiseren van vele naschoolse activiteiten zoals, kunst- en muzieklessen, sportdagen lees-, boeken- en debatclubs.

Maar ook met veel kleinere bedragen krijgen we er toch “eentje meer”.

Een studiebeurs in Brillo de Sol op jaarbasis kost € 694 of  € 58 per maand.
Voor een halve studiebeurs zijn de kosten per jaar € 385 of € 32 per maand

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!