Studiebeurzen

Uno Más betekent niet meer of minder dan “eentje meer”.

Wij zijn niet nóg een stichting zoals er al veel van zijn, maar eentje die zich vooral gaat toeleggen op studiebeurzen voor individuele jongeren, uit arme maar gemotiveerde families, voor een vervolgopleiding na de basisschool. Deze jongeren komen uit dorpjes rondom Antigua en Cobán. Bij de selectie wordt gekeken of ze zich vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde kunnen ontplooien tot gezonde, geschoolde professionals die hun eigen toekomst een andere wending kunnen geven.

Het begint met een driejarige opleiding aan de middelbare school en daarna een meer gespecialiseerde vakopleiding of voorbereiding op de universiteit die twee of drie jaar duurt.

Uno Más wil ervan verzekerd zijn dat het geld voor de driejarige opleiding aan de middelbare school, elk jaar al op de bankrekening staat bij aanvang van de opleiding. Dit om te voorkomen dat een jaar later geen sponsor gevonden is om verder te gaan.

CasaSito individuele studiebeurzen

De missie van CasaSito is, kansen creëren voor Guatemalteekse jongeren om hun academische, persoonlijke en professionele potentieel te bereiken, zodat zij hun toekomst kunnen transformeren.

In 2008 werd het beurzenprogramma voor de middelbare school en de beroepsopleiding in het leven geroepen, zodat getalenteerde studenten uit landelijke en stedelijke gebieden de kans zouden krijgen hun opleiding voort te zetten.

In 2009 werden workshops voor studenten en hun ouders aan het programma toegevoegd, evenals buitenschoolse activiteiten zoals debat, muziek en kunst. In latere jaren kwamen daar nog bij wiskunde, computervaardigheden, Engelse les, theater, beroepskeuzevoorlichting en vrijwilligerswerk.

Hiermee werd het Jeugdontwikkelingsprogramma (YDP) van CasaSito gecreëerd. In 2013, na zes jaar in Cobán te hebben gewerkt, vestigde CasaSito een solide aanwezigheid in het gebied en ontwikkelde een robuust programma dat steeds meer aan kracht wint.

In 2014 ontwikkelde CasaSito een pedagogisch plan en ze hebben nu een bloeiend jeugdontwikkelingsprogramma met een pedagogische strategie met realistische en haalbare organisatiedoelen, resultaten en indicatoren die het pad richting academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de jongere bepalen.    Het Jeugdontwikkelingsprogramma wordt uitgevoerd in het district Antigua en Cobán.

Uit ervaring is gebleken dat de jongeren er alles aan zullen doen om zichzelf en hun families uit de armoede te halen en ook service verlenend zullen werken om daarmee anderen te helpen om via educatie verder te komen in het leven.