Naast de studiebeurzen in Alta Verapaz, wil Uno Más zich ook inzetten voor een bijzonder educatief project genaamd Brillo de Sol (zonneschijn). Dit project biedt onderwijs aan kinderen met speciale behoeften.

Informatie over basisschool Brillo de Sol

Brillo de Sol is een basisschool die tien jaar geleden is opgezet door Letty López Contreras voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben in Antigua en omstreken. De kinderen krijgen les in een gebouw aan een mooi en rustig pleintje in San Gaspar Vivar, een dorpje net buiten Antigua, Guatemala.
Het is niet een officieel schoolgebouw, de lokalen zijn wat aan de kleine kant, maar de ruime speelplaats maakt dat weer goed.
Op Brillo de Sol krijgen zo’n 65 kinderen dagelijks les, vanaf de kleuterschool (8.00am-12.00am) tot en met groep 8 (7.00am-1.00pm). De meeste kinderen komen uit zeer arme gezinnen en hebben een verstandelijke of fysieke handicap. Er zijn ook kinderen met leerstoornissen en gedragsproblemen, maar ook “gewone” kinderen.

Waar het bij Brillo de Sol om draait, is inclusief en aangepast onderwijs te bieden aan ieder kind dat dit kan gebruiken. Het onderwijs wordt betaald door de beurzen die de kinderen ontvangen (vooral uit Amerika), want de meeste kinderen kunnen het schoolgeld en andere benodigdheden niet betalen.
In deze beurs zit ook het vervoer van- en naar school inbegrepen, want de meeste kinderen wonen niet in de buurt en/of hebben vanwege hun handicap vervoer nodig. De school wordt ook bezocht door een aantal jongeren en zelfs volwassenen die op jongere leeftijd niet de gelegenheid gekregen hebben om onderwijs te volgen, want er zijn maar weinig onderwijsinstellingen in Guatemala die hun deuren open stellen voor kinderen met speciale behoeftes.

De leraren op Brillo de Sol zijn over het algemeen jong en hebben geen speciale opleiding gevolgd voor speciaal onderwijs. Ze krijgen wel regelmatig cursussen om zich hierin te specialiseren.

Het bijzondere (en het moeilijke) van Brillo de Sol is dat alle kinderen, ongeacht hun handicap, gewoon samen les hebben, grofweg op leeftijd ingedeeld. De allerkleinsten zijn Los Gatitos (De Poesjes), een soort kleuterklas. Op dit moment krijgen 14 kinderen daar les, variërend in leeftijd van 2,5 tot 8 jaar. Er is een doof jongetje, twee kinderen met autisme, een met het syndroom van Asperger, een met het syndroom van Down en een jongetje met zware gedragsproblemen.
Dit maakt het lesgeven niet makkelijk, zeker niet op deze leeftijd en er wordt nogal wat tijd besteed aan orde houden, luiers verschonen, kleine ongelukjes ongedaan maken en kinderen kalmeren.

De oudere kinderen zijn ingedeeld in El Universo (Het Universum), El Bosque (Het Bos) en Los Científicos (De Wetenschappers).
Over het algemeen wordt het door de regering voorgeschreven lesprogramma gevolgd, maar daarna zijn er ook lessen in Braille, gebarentaal en extra buitenschoolse activiteiten, zoals knutselen, zingen, tuinieren en zumba dansen.
De school werkt regelmatig met vrijwilligers en stagiaires. Twee Amerikanen geven er al jarenlang twee maal per week Engelse les. Er is grote behoefte aan individuele begeleiding en met name vrijwilligers die voor een korte periode komen worden daar voor ingezet. Langdurige vrijwilligers of stagiaires geven vaak zelfstandig les, wat de leraar de mogelijkheid geeft om individueel met sommige leerlingen te werken, of organiseren extra activiteiten. Het grote aantal vrijwilligers is niet altijd positief, want met name de kinderen met autisme hebben behoefte aan een vaste structuur en dezelfde gezichten. Bovendien worden de lessen vaak onderbroken door de vele bezoekers. De staf staat wel heel open voor de ervaringen en suggesties van de vrijwilligers.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!