Onze stichting

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Uno-Mas is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

“De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin van het woord, aan kinderen en hun gezin in Midden Amerika en meer in het bijzonder Guatemala. De stichting richt zich daarbij met name op het verstrekken van studiebeurzen.”

Uno Más betekent niet meer of minder dan “eentje meer”.

Niet nóg een stichting zoals er al veel van zijn, maar een die zich vooral gaat toeleggen op studiebeurzen voor individuele jongeren, uit arme maar gemotiveerde families, voor een vervolgopleiding na de basisschool.

Bij de selectie wordt gekeken of ze zich vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde kunnen ontplooien tot gezonde, geschoolde professionals die hun eigen toekomst een andere wending kunnen geven.

Met haar doelstelling beoogt Uno-Mas het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk

Uno-Mas heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van Uno-Mas.