Stichting Uno Más:

– besteedt minimale kosten voor fondsenwerving en overhead van haar projecten,

– betaalt geen salaris aan het bestuur

– betaalt niet meer dan 10% overheadkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden in Guatemala

– voorziet in stageplekken voor onbetaalde, tijdelijke vrijwilligers voor het realiseren van hun afstudeeropdracht.

– betaalt studiebeurzen voor streng geselecteerde kinderen.

– Stelt elk jaar een financieel jaarverslag op

Hoe kunt u Uno Más steunen?

1. Door het overmaken van een kleine bijdrage van €5, €10, €15, €20, €25 per maand. Dan spaar je mee tot een student gesponsord kan worden.
2. Je kunt je garant stellen voor een student voor 3 jaar in Cobán en betaalt dan  €83 euro per maand.
3. Je kunt je garant stellen voor een studiebeurs in Brillo de Sol op jaarbasis en betaalt dan €58 per maand.
4. Je kunt je garant stellen voor een halve studiebeurs in Brillo de Sol en betaalt dan €32 per maand.
5. Je betaalt een bedrag in een keer.

Alle donaties zijn van harte welkom op onze Nederlandse bankrekening NL43ABNA0502703741, ten name van Stichting Uno-Mas.

Donaties worden vooral ingezet voor de studiebeurzen, maar kunnen ook dienen voor andere noodzakelijke behoeften die gerelateerd zijn aan de kinderen, hun opleiding en hun families.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!