Brillo de Sol

Uno Más wil zich inzetten voor een bijzonder project genaamd Brillo de Sol (zonneschijn). Opgericht door Letty López Contreras in 2005.

Een school die een gepersonaliseerde, gespecialiseerde opleiding biedt voor kinderen met problemen, variërend van leermoeilijkheden tot emotionele problemen, hyperactiviteit, motorische controleproblemen, autisme, doof of blind (onder vele andere). Onderwijs aan kinderen die niet in staat zijn om te slagen in het normale schoolsysteem. Via therapie, revalidatie en met activiteiten die de sociale vaardigheden, het zelfrespect en het vermogen tot kritisch denken van hun studenten verbeteren, kunnen de kinderen in een liefdevolle omgeving studeren op een manier die wederzijdse ondersteuning en inclusie onder de studenten aanmoedigt.

De kinderen krijgen les in een twee verdiepingen gebouw aan een mooi en rustig pleintje in San Gaspar Vivar, een dorpje net buiten Antigua, Guatemala. Het is niet een officieel schoolgebouw en ook geen eigendom. De lokalen zijn wat aan de kleine kant, maar aan de achterkant is een overdekte speelruimte en ook het pleintje kan als speelplaats gebruikt worden.

Brillo de Sol geeft van maandag tot en met vrijdag aan ongeveer 85 kinderen les, de kleuters van 8 tot 12 uur en de basisschool van 7 tot 1 uur.  De meeste kinderen komen uit zeer arme gezinnen en hebben een verstandelijke of fysieke handicap. Er zijn ook kinderen met leerstoornissen en gedragsproblemen, maar ook kinderen zonder leerproblemen. Daarom wordt het een inclusieve school genoemd.

Onderwijs wordt betaald via de beurzen die de kinderen ontvangen, waarbij inbegrepen het schoolgeld, huur van het gebouw, salarissen leerkrachten en leermateriaal.
In deze beurs zit ook het vervoer van- en naar school inbegrepen, want de meeste kinderen wonen niet in de buurt en/of hebben vanwege hun handicap vervoer nodig. De school wordt ook bezocht door een aantal jongeren en zelfs volwassenen die op jongere leeftijd niet de gelegenheid gekregen hebben om onderwijs te volgen, want er zijn maar weinig onderwijsinstellingen in Guatemala die hun deuren openstellen voor kinderen met speciale behoeften.

De leerkrachten binnen Brillo de Sol zijn over het algemeen jong en de meeste hebben gespecialiseerde opleidingen gevolgd voor speciaal onderwijs. Door het jaar heen worden er opfriscursussen gegeven op het gebied van autisme, spraaklessen en psychologie.

Het bijzondere (en het moeilijke) van Brillo de Sol is dat alle kinderen, ongeacht hun handicap, gewoon samen les hebben, grofweg op leeftijd ingedeeld. De allerkleinsten zijn Gatitos (Poesjes), een soort kleuterklas. De kinderen variëren in leeftijd van 3 tot 8 jaar en hebben allemaal een verschillende handicap. Dit maakt het lesgeven niet gemakkelijk, zeker niet op deze leeftijd en er wordt nogal wat tijd besteed aan orde houden, luiers verschonen, kleine ongelukjes ongedaan maken en kinderen kalmeren.

De oudere kinderen zijn ingedeeld in klassen met de naam Universo (Universum), Bosque (Bos), Océano (Zee), Metamorfosis (Metamorfose) en Los Científicos (Wetenschappers).
Over het algemeen wordt het door de regering voorgeschreven lesprogramma gevolgd, maar daarnaast zijn er ook lessen in braille, gebarentaal en extra buitenschoolse activiteiten, zoals knutselen, zingen, tuinieren en Zumba dansen.

De school werkt graag met vrijwilligers en stagiaires. Twee oudere Amerikanen geven al jarenlang tweemaal per week Engelse les via het programma Duolingo op de computer. Er is grote behoefte aan individuele begeleiding en met name vrijwilligers die voor een korte periode komen worden daarvoor ingezet. Langdurige vrijwilligers of stagiaires geven vaak zelfstandig les, wat de leerkracht de mogelijkheid geeft om individueel met leerlingen te werken, of het organiseren van extra activiteiten.