Visie en werkwijze

Stichting Uno Más

Bij de projecten van Uno Más staat onderwijs centraal, vanuit de visie dat alleen educatie de kinderen de kans kan geven op een betere toekomst en de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.

Niet nóg een stichting zoals er al veel van zijn, maar eentje die zich vooral gaat toeleggen op studiebeurzen voor individuele jongeren, uit arme maar gemotiveerde families, voor een vervolgopleiding na de basisschool. Bij de selectie wordt gekeken of ze zich vanuit hun eigen kracht en eigenwaarde kunnen ontplooien tot gezonde, geschoolde professionals die hun eigen toekomst een andere wending kunnen geven.

We richten ons daarom in de eerste plaats op het ondersteunen van kinderen in de vorm van studiebeurzen. In praktijk gaat het daarnaast vaak om het verbeteren van scholen, steun voor voldoende leerkrachten, onderwijsmateriaal, alles wat nodig is om goed onderwijs te realiseren.

Maar de steun gaat soms verder dan onderwijs alleen. Stichting Uno Más wil ook helpen aan de directe verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen, door aandacht voor voeding, hygiëne, medische zorg en woonomstandigheden.

Tot slot biedt Stichting Uno Más ook directe, kleinschalige hulp door financiële en persoonlijke steun aan personen of gezinnen in nood.

Bij alle projecten verwachten we een sterke eigen bijdrage van de lokale gemeenschap, families of personen die hulp ontvangen. Zij moeten het initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. We financieren daarom ook nooit projecten voor 100 procent – we vinden het belangrijk dat er altijd sprake is van een eigen investering en een breed draagvlak om de continuïteit te garanderen.

In ons Beleidsplan hebben we dit verder verwoord.